Dịch vụ kế toán trọn gói

by admin

Các vấn đề

Doanh nghiệp luôn phải đối mặt

Rủi ro về thuế

Đa số các đơn vị kế toán không làm sổ sách kế toán hàng tháng nên doanh nghiệp không theo dõi được công nợ, tồn kho, lãi/lỗ, dẫn đến tiềm ẩn rủi ro về Thuế

Dữ liệu thiếu bảo mật

Kế toán làm sổ sách bằng excel hay phần mềm kế toán bẻ khóa, dữ liệu dễ bị thay đổi, mất, mẫu biểu không cập nhật theo chính sách mới

Chi phí nhân sự cao

Khó xây dựng được 1 team kế toán vừa làm báo cáo nội bộ, vừa làm báo cáo thuế vì chi phí lương, thưởng, BHXH quá cao

Mất chứng từ, dữ liệu

Lo lắng mất hoá đơn, chứng từ, không nắm đủ dữ liệu khi nhân viên kế toán nghỉ hoặc ngưng hợp đồng với đơn vị kế toán.

Giải Pháp Tại Kế Toán Thuý Anh

Minh bạch - Kịp thời

Cam kết làm sổ sách kế toán hàng tháng giúp doanh nghiệp cân đối doanh thu, chi phí, kịp thời phát hiện những sai sót trong sổ sách kế toán và tìm cách khắc phục trước khi quá muộn

An toàn - Cập nhật

Sử dụng phần mềm kế toán Misa riêng biệt cho từng khách hàng, đảm bảo dữ liệu không bị sửa, xóa, mẫu biểu cập nhật đầy đủ, chuẩn theo quy định của Nhà nước, dễ dàng truy xuất dữ liệu cho công tác quản trị.

Tiết kiệm chi phí

Doanh nghiệp tiết kiệm 75% chi phí khi sử dụng dịch vụ kế toán Thuý Anh, so với việc thuê một kế toán trưởng

Bàn giao dữ liệu

Chúng tôi bàn giao toàn bộ dữ liệu khi khách hàng ngưng sử dụng dịch vụ, mà không thu bất kỳ phụ phí nào

Bảng Giá

Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói

Loại Hình Kinh Doanh

 

 

Tư vấn – Dịch vụ (không có giá vốn)

Số Lượng HĐ / Tháng

Từ 01 → 05 hóa đơn

Từ 06 → 10 hóa đơn

Từ 11 → 15 hóa đơn

Từ 16 → 20 hóa đơn

Trên 20 hóa đơn

Gói Tiêu Chuẩn

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

Thoả Thuận

Gói Đặc Biệt

1.500.000

1.700.000

1.900.000

2.100.000

Thoả Thuận

Loại Hình Kinh Doanh

 

 

Đại lý vận tải – Thương mại

Số Lượng HĐ / Tháng

Từ 01 → 05 hóa đơn

Từ 06 → 10 hóa đơn

Từ 11 → 15 hóa đơn

Từ 16 → 20 hóa đơn

Trên 20 hóa đơn

Gói Tiêu Chuẩn

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Thoả Thuận

Gói Đặc Biệt

1.700.000

1.900.000

2.100.000

2.300.000

Thoả Thuận

Loại Hình Kinh Doanh

Karaoke
Tour du lịch
Dịch vụ (có giá vốn)
Sản xuất phần mềm
Gia công, lắp đặt, sửa chữa

Số Lượng HĐ / Tháng

Từ 01 → 05 hóa đơn

Từ 06 → 10 hóa đơn

Từ 11 → 15 hóa đơn

Từ 16 → 20 hóa đơn

Trên 20 hóa đơn

Gói Tiêu Chuẩn

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Thoả Thuận

Gói Đặc Biệt

1.700.000

1.900.000

2.100.000

2.300.000

Thoả Thuận

Loại Hình Kinh Doanh

 

Sản xuất
Xây dựng
Tổ chức sự kiện

Số Lượng HĐ / Tháng

Từ 01 → 05 hóa đơn

Từ 06 → 10 hóa đơn

Từ 11 → 15 hóa đơn

Từ 16 → 20 hóa đơn

Trên 20 hóa đơn

Gói Tiêu Chuẩn

1.800.000

2.100.000

2.400.000

2.700.000

Thoả Thuận

Gói Đặc Biệt

2.300.000

2.600.000

2.900.000

3.200.000

Thoả Thuận

Phạm Vi Công Việc

Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói

Gói tiêu chuẩn

✔︎ Sắp xếp hóa đơn, chứng từ
✔︎ Làm sổ sách kế toán bằng phần mềm Misa
✔︎ Làm các tờ khai (TK): Môn bài, TK Giá trị gia tăng (GTGT), TK Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), TK Thu nhập cá nhân (TNCN), Báo cáo Sử dụng hóa đơn (SDHĐ)
✔︎ Báo cáo tình hình kinh doanh cho Khách hàng và đề xuất hướng xử lý
✔︎ Làm báo cáo quyết toán năm, báo cáo tài chính
✔︎ Giải trình với Cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra
✔︎ In ấn & chuyển giao sổ sách kế toán bằng bản in

Gói Đặc Biệt

✔︎ Các công việc ở gói cơ bản, cộng thêm
✔︎ Chuyển giao toàn bộ dữ liệu mềm trên phần mềm kế toán Misa
✔︎ Hàng quý có Nhân viên đến Doanh nghiệp
    ‣ Tìm hiểu kỹ hơn hoạt động sản xuất kinh doanh
    ‣ Trao đổi tình hình sản xuất kinh doanh
    ‣ Tư vấn giảm thiểu sai sót, rủi ro về Thuế
    ‣ Tư vấn cân đối doanh thu, chi phí, thuế phải nộp cho Nhà nước

Dịch Vụ Khác Tại Kế Toán Thuý Anh

Call Now ButtonHotline: 0909 519 908